Utvalda nyheter

Sverige måste vara tydliga med sin ståndpunkt om alla människors lika rätt och värde

På fredag startar olympiska spelen i Sotji. Valet att lägga de olympiska spelen i Ryssland, ett land som konsekvent bryter mot mänskliga rättigheter är starkt ifrågasatt.

- Vattenfall och Nordea är huvudsponsorer för den svenska OS-truppen, Sverige måste ta ett större ansvar för att vidmakthålla de olympiska spelens värdegrund och aktivt agera för att protestera mot Rysslands kränkningar av mänskliga rättigheter. Jag förväntar mig att Peter Norman som är ansvarig för de statliga bolagen agerar under OS säger Sören Juvas, förbundsordförande i Hbt-S. Läs uttalandet här
___________________________________________________________________________________

Transpersoners livsvillkor

Transsexuell

Flera av våra socialdemokratiska riksdagsledamöter har lagt en motion där de kräver bättre livsvillkor för transpersoner. De skriver bland annat i motionen, Transsexuella som inte har möjlighet att leva i enlighet med sin självupplevda könsidentitet har en svår livssituation. När inte det yttre stämmer överens med det inre och inte heller körkort, ID-handlingar och andra personbevis speglar den du är försvåras tillvaron avsevärt. Den psykiska ohälsan bland transpersoner är hög, och särskilt unga transpersoner är i riskzonen för att ta sitt liv – särskilt innan de söker hjälp.

Många transpersoner med ändrad könstillhörighet hamnar i besvärliga situationer för att vissa handlingar, t.ex. betygsintyg, är angivna med den gamla könsidentiteten. Det kan i värsta fall leda till ett kränkande och diskriminerande bemötande. Det är därför angeläget att skola, högskola och andra samhällsinstitutioner erbjuder att efter begäran av den enskilda utfärda nya intyg utifrån den nya könstillhörigheten. Läs hela motionen här
___________________________________________________________________________________